dzuma rozne postawy wobec zła

przypadkowo

Temat: Literatura przedmiotu Matura ustna z polskiego
Witam Mam problem i proszę was o pomoc.Sporządzam bibliografię na maturę ustną i nie wiem co wybrać do literatury przedmiotu.Moglibyscie mi podrzucić kilka propozycji? Moj temat: Człowiek wobec zła.Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady literackie różne postawy, uwzględniając ich przyczyny i konsekwencje. Z Literatury podmiotu: -Dżuma -Medaliony -Inny Świat Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Ten post był edytowany przez InTheShadow...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=456780Temat: Dżuma - Opracowanie
tym poradzić. Często ludzie popadają w panikę, nie wierzą, że ich to mogło spotkać. Dżumy zawsze zastają nas nieprzygotowanych, paraliżują. Uciekamy wtedy od ludzi, od świata, nie walczymy. Albert Camus w swej powieści pod tytułem „Dżuma” przedstawia wizję epidemii, która atakuje pewne dwudziestowieczne miasto. Kreując ten symboliczny obraz, autor koncentruje się na ukazaniu masowych reakcji wywołanych egzystencją w sytuacji zagrożenia. Analiza mechanizmów, które rządzą ludzkim postępowaniem w ekstremalnych warunkach ma prowadzić do wyciągnięcia uniwersalnych wniosków dotyczących natury człowieczeństwa. Camus w powieści przedstawia możliwe postawy wobec dżumy, która jest parabolą zła. Różne reakcje na zło prezentują sami bohaterowie powieści: doktor Bernard Rieux, Jean Tarrou, ojciec Paneloux, Cottard, Joseph Grand, Raymond Rambert.
Źródło: lmw.fora.pl/a/a,278.html


Temat: Biblia Szatana czyli indeks ksiąg zakazanych?
Sądzę, że właśnie bycie gorącym chrześcijaninem domaga się tego, by coraz bardziej być świadomym zagrożeń wiary i skutecznie się im przeciwstawiać. O co Ci Ewysz chodzi z "Dżumą" Alberta Camusa? O to, że w 'Dżumie' są pokazane różne postawy wobec epidemii, nie tylko te pozytywne, m in księdza, który w zaślepieniu głosi, że epidemię zesłał Bóg jako karę za grzechy i że ... dopadnie.. Główny bohater dr Rieux, jest ateistą ("świętym bez Boga") Nie podoba Ci się zło w HP, to dlaczego miałoby Ci się podobać zło w Dżumie?
Źródło: dapoznan.fora.pl/a/a,25.html


Temat: Pytania na egzamin semestralny z polskiego. Sem: VI
1. Poeci starszej generacji wobec wojny. 2. Wojenne losy twórców kultury polskiej. 3. Tragizm pokolenie Kolumbów – wiersz Kamila Baczyńskiego „Z głową na karabinie”. 4. Dramat pokolenia Kolumbów w liryce Tadeusza Różewicza. 5. Poezja prawdy – ... – Zbigniewa Herberta. 17. Scharakteryzuj twórczość H. Poświatowskiej. 18. Omów liryki Wisławy Szymborskiej. 19. Scharakteryzuj poezję księdza J. Twardowskiego. 20. Podaj różne znaczenia tytułu powieści Alberta Camusa „Dżuma”. 21. Postawy ludzi wobec zła w świetle „Dżumy”....
Źródło: losylwia.ok1.pl/viewtopic.php?t=56


Temat: Klucz do wypracowania :)
czynić zło, przyczyniać się do śmierci, zgadzać się na zło, zgadzać się na śmierć. 2. Jak Tarrou widzi świat i człowieka? - 0-3 Na przykład: - nie idealizuje ludzi (dostrzega, że ludzie stale czynią zło) - "nie możemy na tym świecie uczynić gestu, nie ryzykując, że powodujemy śmierć", - uważa, że zło wpisane jest w naturę człowieka - "każdy z nas nosi w sobie dżumę", - dostrzega, że łatwiej jest postępować źle niż dobrze, bo czynienie dobra wymaga wysiłku (skupienia), a zło czynimy bezrefleksyjnie - "I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka i żeby go nie zakazić. Mikrob jest czymś naturalnym", - dostrzega, że świat podzielony jest na "zarazy" i "ofiary", czyli krzywdzących i krzywdzonych. 3. Zasady, którymi kieruje się Tarrou. - 0-6 Na przykład: - nie przyczyniać się do zła, odrzucić wszelkie działania, które mogą prowadzić do śmierci, - być aktywnym, walczyć, - stale kontrolować swoje postępowanie - "A trzeba woli i napięcia, żeby nie ulec nigdy roztargnieniu!", - być tolerancyjnym (wyzbyć się wrogości) wobec innych ludzi, - pogodzić się z tym, że wybór takiej ... czasie epidemii w Oranie organizuje ochotnicze formacje sanitarne (ofiarnie pracuje), - jest przyjazny (tolerancyjny) wobec każdego, z kim się spotyka, - za swoją działalność płaci życiem - jest ostatnią ofiarą epidemii. ... (jego etyka jest laicka). - 0-1 6. Podsumowanie. - 0-4 - pełne (np. spostrzeżenie, że postawę bohatera można określić za pomocą słów "humanizm" i "heroizm": Tarrou kieruje się przede wszystkim miłością ... - niepełne (np. spostrzeżenie, że postawę Tarrou można określić słowami "humanizm" i "heroizm", pozbawione jednak głębszego uzasadnienia), - 2 - próba podsumowania (np. lakoniczne stwierdzenie, że bohater służy ludziom). - 1 II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu. - podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, - 5 - uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części, - 3 - wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. - 1 Uwaga: jeśli powyższe ... 3 punkty) - bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy); - 3 - poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja; - 2 - poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). - 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY - 0-4
Źródło: bakerskids.fora.pl/a/a,18.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © przypadkowo